Skum i plural

Skum är ordet.

Plural för skum är skumma.

Vad är plural för skum?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet skum. Plural av skum är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet skum.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet skum. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet skum har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder skum?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av skum så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/skum

Du kan också söka efter skum direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=skum

Mer information om ordet skum:

Ordet skum består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 8 synonymer inlagda.

Synonymer till skum:

Skum har dessa synonymer: dunkel, egendomlig, konstig, kufisk, lödder, suspekt, tvivelaktig, underlig

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet skum, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på skum?

Följande ord rimmar med skum: dum, hum, rum, sum, tum, flum, krum, ljum, slum, stum, album, begum, dagum, datum, enrum.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 8 ord som på något sätt liknar ordet skum: skummis, skumögd, skumpa, skumpig, skumplast, skumraskaffär, skumsläckare och skumvin.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord