Krum i plural

Krum är ordet.

Plural för krum är krumma.

Vad är plural för krum?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet krum. Plural av krum är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet krum.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet krum. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet krum har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder krum?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av krum så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/krum

Du kan också söka efter krum direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=krum

Mer information om ordet krum:

Ordet krum består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till krum:

Krum har dessa synonymer: böjd, krokig

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet krum, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på krum?

Följande ord rimmar med krum: dum, hum, rum, sum, tum, flum, ljum, skum, slum, stum, album, begum, dagum, datum, enrum.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 12 ord som på något sätt liknar ordet krum Här kommer de tio första: flickrum, krumbukt, krumelur, krumhorn, krummaskros, krumstav, krumtarm, panikrum, pojkrum och rökrum.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord