Krumbukt i plural

Krumbukt är ordet.

Plural för krumbukt är krumbukter, krumbukterna, krumbukters och krumbukternas.

Vad är plural för krumbukt?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet krumbukt. Plural av krumbukt är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet krumbukt.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet krumbukt. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet krumbukt har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder krumbukt?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av krumbukt så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/krumbukt

Du kan också söka efter krumbukt direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=krumbukt

Mer information om ordet krumbukt:

Ordet krumbukt består allt som allt av 8 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 8 bokstäverna är 6, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på krumbukt?

Följande ord rimmar med krumbukt: fukt, lukt, sukt, bukt, mjukt, otukt, frukt, sjukt, viadukt, ekodukt, produkt, vällukt, akvedukt, rotfrukt, hugsjukt.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord