Vällukt i plural

Vällukt är ordet.

Plural för vällukt är vällukter, vällukterna, vällukters och vällukternas.

Vad är plural för vällukt?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet vällukt. Plural av vällukt är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet vällukt.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet vällukt. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet vällukt har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder vällukt?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av vällukt så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/vällukt

Du kan också söka efter vällukt direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=vällukt

Mer information om ordet vällukt:

Ordet vällukt består allt som allt av 7 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 7 bokstäverna är 5, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till vällukt:

Vällukt har dessa synonymer: arom, doft

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet vällukt, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på vällukt?

Följande ord rimmar med vällukt: fukt, lukt, sukt, bukt, mjukt, otukt, frukt, sjukt, viadukt, ekodukt, produkt, akvedukt, krumbukt, rotfrukt, hugsjukt.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1 ord som på något sätt liknar ordet vällukt: välluktande.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord