Rotfrukt i plural

Rotfrukt är ordet.

Plural för rotfrukt är rotfrukter, rotfrukterna, rotfrukters och rotfrukternas.

Vad är plural för rotfrukt?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet rotfrukt. Plural av rotfrukt är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet rotfrukt.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet rotfrukt. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet rotfrukt har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder rotfrukt?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av rotfrukt så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/rotfrukt

Du kan också söka efter rotfrukt direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=rotfrukt

Mer information om ordet rotfrukt:

Ordet rotfrukt består allt som allt av 8 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 8 bokstäverna är 6, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till rotfrukt:

Rotfrukt har dessa synonymer: rova

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet rotfrukt, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på rotfrukt?

Följande ord rimmar med rotfrukt: fukt, lukt, sukt, bukt, mjukt, otukt, frukt, sjukt, viadukt, ekodukt, produkt, vällukt, akvedukt, krumbukt, hugsjukt.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 2 ord som på något sätt liknar ordet rotfrukt: foderrotfrukt och rotfruktschips.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord