Bukt i plural

Bukt är ordet.

Plural för bukt är bukter, bukterna, bukters och bukternas.

Vad är plural för bukt?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet bukt. Plural av bukt är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet bukt.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet bukt. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet bukt har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder bukt?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av bukt så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/bukt

Du kan också söka efter bukt direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=bukt

Mer information om ordet bukt:

Ordet bukt består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till bukt:

Bukt har dessa synonymer: vik

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet bukt, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på bukt?

Följande ord rimmar med bukt: fukt, lukt, sukt, mjukt, otukt, frukt, sjukt, viadukt, ekodukt, produkt, vällukt, akvedukt, krumbukt, rotfrukt, hugsjukt.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 3 ord som på något sätt liknar ordet bukt: buktalerska, buktig och krumbukt.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord