Frukt i plural

Frukt är ordet.

Plural för frukt är frukter, frukterna, frukters och frukternas.

Vad är plural för frukt?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet frukt. Plural av frukt är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet frukt.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet frukt. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet frukt har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder frukt?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av frukt så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/frukt

Du kan också söka efter frukt direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=frukt

Mer information om ordet frukt:

Ordet frukt består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på frukt?

Följande ord rimmar med frukt: fukt, lukt, sukt, bukt, mjukt, otukt, sjukt, viadukt, ekodukt, produkt, vällukt, akvedukt, krumbukt, rotfrukt, hugsjukt.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 45 ord som på något sätt liknar ordet frukt Här kommer de tio första: befruktad, befruktande, befruktning, befruktningsduglig, blodfruktspelarkaktus, brödfrukt, brödfruktträd, citrusfrukt, drakfrukt och fallfrukt.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord