Produkt i plural

Produkt är ordet.

Plural för produkt är produkter, produkterna, produkters och produkternas.

Vad är plural för produkt?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet produkt. Plural av produkt är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet produkt.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet produkt. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet produkt har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder produkt?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av produkt så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/produkt

Du kan också söka efter produkt direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=produkt

Mer information om ordet produkt:

Ordet produkt består allt som allt av 7 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 7 bokstäverna är 5, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till produkt:

Produkt har dessa synonymer: alster, vara

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet produkt, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på produkt?

Följande ord rimmar med produkt: fukt, lukt, sukt, bukt, mjukt, otukt, frukt, sjukt, viadukt, ekodukt, vällukt, akvedukt, krumbukt, rotfrukt, hugsjukt.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 34 ord som på något sätt liknar ordet produkt Här kommer de tio första: biprodukt, bruttonationalprodukt, dotprodukt, fullkornsprodukt, improduktiv, inre produkt, inre produktrum, inreproduktrum, kontraproduktiv och kryssprodukt.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord