Biprodukt i plural

Biprodukt är ordet.

Plural för biprodukt är biprodukter, biprodukterna, biprodukters och biprodukternas.

Vad är plural för biprodukt?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet biprodukt. Plural av biprodukt är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet biprodukt.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet biprodukt. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet biprodukt har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder biprodukt?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av biprodukt så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/biprodukt

Du kan också söka efter biprodukt direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=biprodukt

Mer information om ordet biprodukt:

Ordet biprodukt består allt som allt av 9 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 9 bokstäverna är 6, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3.

Vad rimmar på biprodukt?

Följande ord rimmar med biprodukt: fukt, lukt, sukt, bukt, mjukt, otukt, frukt, sjukt, viadukt, ekodukt, produkt, vällukt, akvedukt, krumbukt, rotfrukt.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord