Viadukt i plural

Viadukt är ordet.

Plural för viadukt är viadukter, viadukterna, viadukters och viadukternas.

Vad är plural för viadukt?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet viadukt. Plural av viadukt är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet viadukt.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet viadukt. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet viadukt har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder viadukt?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av viadukt så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/viadukt

Du kan också söka efter viadukt direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=viadukt

Mer information om ordet viadukt:

Ordet viadukt består allt som allt av 7 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 7 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3.

Vad rimmar på viadukt?

Följande ord rimmar med viadukt: fukt, lukt, sukt, bukt, mjukt, otukt, frukt, sjukt, ekodukt, produkt, vällukt, akvedukt, krumbukt, rotfrukt, hugsjukt.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord