Lukt i plural

Lukt är ordet.

Plural för lukt är lukter, lukterna, lukters och lukternas.

Vad är plural för lukt?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet lukt. Plural av lukt är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet lukt.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet lukt. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet lukt har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder lukt?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av lukt så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/lukt

Du kan också söka efter lukt direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=lukt

Mer information om ordet lukt:

Ordet lukt består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 3 synonymer inlagda.

Synonymer till lukt:

Lukt har dessa synonymer: arom, doft, stank

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet lukt, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på lukt?

Följande ord rimmar med lukt: fukt, sukt, bukt, mjukt, otukt, frukt, sjukt, viadukt, ekodukt, produkt, vällukt, akvedukt, krumbukt, rotfrukt, hugsjukt.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 10 ord som på något sätt liknar ordet lukt Här kommer de tio första: fluktuation, illaluktande, luktande, luktcell, luktfri, luktis, luktreceptor, luktskårkaktus, vällukt och välluktande.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord