Brödfrukt i plural

Brödfrukt är ordet.

Plural för brödfrukt är brödfrukter, brödfrukterna, brödfrukters och brödfrukternas.

Vad är plural för brödfrukt?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet brödfrukt. Plural av brödfrukt är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet brödfrukt.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet brödfrukt. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet brödfrukt har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder brödfrukt?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av brödfrukt så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/brödfrukt

Du kan också söka efter brödfrukt direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=brödfrukt

Mer information om ordet brödfrukt:

Ordet brödfrukt består allt som allt av 9 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 9 bokstäverna är 7, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på brödfrukt?

Följande ord rimmar med brödfrukt: fukt, lukt, sukt, bukt, mjukt, otukt, frukt, sjukt, viadukt, ekodukt, produkt, vällukt, akvedukt, krumbukt, rotfrukt.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1 ord som på något sätt liknar ordet brödfrukt: brödfruktträd.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord