Tum i plural

Tum är ordet.

Plural för tum är tum, tummen, tums och tummens.

Vad är plural för tum?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet tum. Plural av tum är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet tum.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet tum. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet tum har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder tum?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av tum så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/tum

Du kan också söka efter tum direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=tum

Mer information om ordet tum:

Ordet tum består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på tum?

Följande ord rimmar med tum: dum, hum, rum, sum, flum, krum, ljum, skum, slum, stum, album, begum, dagum, datum, enrum.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 49 ord som på något sätt liknar ordet tum Här kommer de tio första: bitumen, bröllopsdatum, datum, dövstum, erratum, faktum, födelsedatum, förfallodatum, förtroendevotum och gatumiljö.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord