Evangelisk i plural

Evangelisk är ordet.

Plural för evangelisk är evangeliska.

Vad är plural för evangelisk?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet evangelisk. Plural av evangelisk är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet evangelisk.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet evangelisk. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet evangelisk har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder evangelisk?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av evangelisk så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/evangelisk

Du kan också söka efter evangelisk direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=evangelisk

Mer information om ordet evangelisk:

Ordet evangelisk består allt som allt av 10 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 10 bokstäverna är 6, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 4.

Vad rimmar på evangelisk?

Följande ord rimmar med evangelisk: disk, fisk, pisk, risk, arisk, episk, etisk, frisk, Frisk, grisk, irisk, smisk, attisk, basisk, cynisk.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord