Grisk i plural

Grisk är ordet.

Plural för grisk är griska.

Vad är plural för grisk?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet grisk. Plural av grisk är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet grisk.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet grisk. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet grisk har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder grisk?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av grisk så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/grisk

Du kan också söka efter grisk direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=grisk

Mer information om ordet grisk:

Ordet grisk består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på grisk?

Följande ord rimmar med grisk: disk, fisk, pisk, risk, arisk, episk, etisk, frisk, Frisk, irisk, smisk, attisk, basisk, cynisk, eolisk.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 4 ord som på något sätt liknar ordet grisk: finsk-ugrisk, griskulting, skäggriska och ugrisk.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord