Finsk-ugrisk i plural

Finsk-ugrisk är ordet.

Plural för finsk-ugrisk är finsk-ugriska.

Vad är plural för finsk-ugrisk?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet finsk-ugrisk. Plural av finsk-ugrisk är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet finsk-ugrisk.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet finsk-ugrisk. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet finsk-ugrisk har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder finsk-ugrisk?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av finsk-ugrisk så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/finsk-ugrisk

Du kan också söka efter finsk-ugrisk direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=finsk-ugrisk

Mer information om ordet finsk-ugrisk:

Ordet finsk-ugrisk består allt som allt av 12 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 12 bokstäverna är 8, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 4.

Vad rimmar på finsk-ugrisk?

Följande ord rimmar med finsk-ugrisk: disk, fisk, pisk, risk, arisk, episk, etisk, frisk, Frisk, grisk, irisk, smisk, attisk, basisk, cynisk.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord