Etisk i plural

Etisk är ordet.

Plural för etisk är etiska.

Vad är plural för etisk?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet etisk. Plural av etisk är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet etisk.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet etisk. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet etisk har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder etisk?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av etisk så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/etisk

Du kan också söka efter etisk direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=etisk

Mer information om ordet etisk:

Ordet etisk består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till etisk:

Etisk har dessa synonymer: moralisk

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet etisk, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på etisk?

Följande ord rimmar med etisk: disk, fisk, pisk, risk, arisk, episk, frisk, Frisk, grisk, irisk, smisk, attisk, basisk, cynisk, eolisk.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 39 ord som på något sätt liknar ordet etisk Här kommer de tio första: alfabetisk, analfabetisk, anestetisk, aritmetisk, aritmetiskt medelvärde, asketisk, atletisk, eidetisk, elektromagnetisk och epexegetisk.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord