Ugrisk i plural

Ugrisk är ordet.

Plural för ugrisk är ugriska.

Vad är plural för ugrisk?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet ugrisk. Plural av ugrisk är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet ugrisk.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet ugrisk. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet ugrisk har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder ugrisk?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av ugrisk så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/ugrisk

Du kan också söka efter ugrisk direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=ugrisk

Mer information om ordet ugrisk:

Ordet ugrisk består allt som allt av 6 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 6 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på ugrisk?

Följande ord rimmar med ugrisk: disk, fisk, pisk, risk, arisk, episk, etisk, frisk, Frisk, grisk, irisk, smisk, votisk, syrisk, tonisk.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1 ord som på något sätt liknar ordet ugrisk: finsk-ugrisk.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord