Evangelium i plural

Evangelium är ordet.

Plural för evangelium är evangelier, evangelierna, evangeliers och evangeliernas.

Vad är plural för evangelium?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet evangelium. Plural av evangelium är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet evangelium.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet evangelium. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet evangelium har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder evangelium?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av evangelium så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/evangelium

Du kan också söka efter evangelium direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=evangelium

Mer information om ordet evangelium:

Ordet evangelium består allt som allt av 10 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 10 bokstäverna är 5, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 5.

Vad rimmar på evangelium?

Följande ord rimmar med evangelium: dum, hum, rum, sum, tum, flum, krum, ljum, skum, slum, stum, album, begum, dagum, datum.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1 ord som på något sätt liknar ordet evangelium: julevangelium.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord