Våning i plural

Våning är ordet.

Plural för våning är våningar, våningarna, våningars och våningarnas.

Vad är plural för våning?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet våning. Plural av våning är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet våning.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet våning. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet våning har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder våning?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av våning så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/våning

Du kan också söka efter våning direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=våning

Mer information om ordet våning:

Ordet våning består allt som allt av 6 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 6 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 3 synonymer inlagda.

Synonymer till våning:

Våning har dessa synonymer: etage, plan, våningsplan

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet våning, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på våning?

Följande ord rimmar med våning: ding, king, ring, ting, aning, bling, kring, pling, sting, sving, thing, tjing, tving, amning, beting.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 22 ord som på något sätt liknar ordet våning Här kommer de tio första: åttavåningshus, bottenvåning, envåningshus, femvåningshus, flervåningshus, fyravåningshus, källarvåning, nedervåning, niovåningshus och övervåning.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord