Berggrund i plural

Berggrund är ordet.

Plural för berggrund är berggrunder, berggrunderna, berggrunders och berggrundernas.

Vad är plural för berggrund?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet berggrund. Plural av berggrund är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet berggrund.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet berggrund. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet berggrund har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder berggrund?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av berggrund så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/berggrund

Du kan också söka efter berggrund direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=berggrund

Mer information om ordet berggrund:

Ordet berggrund består allt som allt av 9 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 9 bokstäverna är 7, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på berggrund?

Följande ord rimmar med berggrund: hund, kund, Lund, lund, mund, pund, rund, sund, avund, grund, osund, sound, stund, Edlund, Edmund.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord