Bakgrund i plural

Bakgrund är ordet.

Plural för bakgrund är bakgrunder, bakgrunderna, bakgrunders och bakgrundernas.

Vad är plural för bakgrund?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet bakgrund. Plural av bakgrund är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet bakgrund.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet bakgrund. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet bakgrund har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder bakgrund?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av bakgrund så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/bakgrund

Du kan också söka efter bakgrund direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=bakgrund

Mer information om ordet bakgrund:

Ordet bakgrund består allt som allt av 8 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 8 bokstäverna är 6, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till bakgrund:

Bakgrund har dessa synonymer: historia

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet bakgrund, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på bakgrund?

Följande ord rimmar med bakgrund: hund, kund, Lund, lund, mund, pund, rund, sund, avund, grund, osund, sound, stund, Edlund, Edmund.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 4 ord som på något sätt liknar ordet bakgrund: bakgrundsbild, bakgrundsfärg, bakgrundsljud och skrivbordsbakgrund.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord