Bas i plural

Bas är ordet.

Plural för bas är basar, basarna, basars och basarnas.

Vad är plural för bas?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet bas. Plural av bas är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet bas.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet bas. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet bas har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder bas?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av bas så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/bas

Du kan också söka efter bas direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=bas

Mer information om ordet bas:

Ordet bas består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till bas:

Bas har dessa synonymer: alkali, grund

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet bas, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på bas?

Följande ord rimmar med bas: as, fas, gas, has, mas, oas, ras, vas, bias, bras, enas, fjas, fras, glas, idas.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 88 ord som på något sätt liknar ordet bas Här kommer de tio första: altbasun, ambassad, ambassadör, badbassäng, bås, basal, basalmembran, basar, basebollspelare och basebollträ.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord