Backstegstangent i plural

Backstegstangent är ordet.

Plural för backstegstangent är backstegstangenter, backstegstangenterna, backstegstangenters och backstegstangenternas.

Vad är plural för backstegstangent?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet backstegstangent. Plural av backstegstangent är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet backstegstangent.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet backstegstangent. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet backstegstangent har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder backstegstangent?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av backstegstangent så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/backstegstangent

Du kan också söka efter backstegstangent direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=backstegstangent

Mer information om ordet backstegstangent:

Ordet backstegstangent består allt som allt av 16 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 16 bokstäverna är 12, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 4.

Vad rimmar på backstegstangent?

Följande ord rimmar med backstegstangent: cent, gent, Kent, lent, ment, rent, sent, tent, agent, ident, klent, tjent, absent, accent, advent.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord