Fog i plural

Fog är ordet.

Plural för fog är fogar, fogarna, fogars och fogarnas.

Vad är plural för fog?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet fog. Plural av fog är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet fog.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet fog. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet fog har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder fog?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av fog så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/fog

Du kan också söka efter fog direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=fog

Mer information om ordet fog:

Ordet fog består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till fog:

Fog har dessa synonymer: skäl

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet fog, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på fog?

Följande ord rimmar med fog: bog, nog, avog, drog, idog, knog, krog, ofog, plog, skog, Skog, smog, tjog, eklog, pirog.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 23 ord som på något sätt liknar ordet fog Här kommer de tio första: befogad, befogenhet, bergsfogde, bifogad, fogande, fogde, fögderi, fogel, fogemorfem och foglig.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord