Infall i plural

Infall är ordet.

Plural för infall är infall, infallen, infalls och infallens.

Vad är plural för infall?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet infall. Plural av infall är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet infall.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet infall. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet infall har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder infall?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av infall så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/infall

Du kan också söka efter infall direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=infall

Mer information om ordet infall:

Ordet infall består allt som allt av 6 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 6 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till infall:

Infall har dessa synonymer: ingivelse, nyck

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet infall, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på infall?

Följande ord rimmar med infall: all, ball, call, fall, gall, hall, Hall, kall, mall, pall, rall, tall, vall, ifall, knall.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 3 ord som på något sätt liknar ordet infall: infälld, infallen och infallsvinkel.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord