Tall i plural

Tall är ordet.

Plural för tall är tallar, tallarna, tallars och tallarnas.

Vad är plural för tall?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet tall. Plural av tall är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet tall.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet tall. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet tall har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder tall?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av tall så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/tall

Du kan också söka efter tall direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=tall

Mer information om ordet tall:

Ordet tall består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till tall:

Tall har dessa synonymer: fura

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet tall, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på tall?

Följande ord rimmar med tall: all, ball, call, fall, gall, hall, Hall, kall, mall, pall, rall, vall, ifall, knall, skall.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 229 ord som på något sätt liknar ordet tall Här kommer de tio första: abonnemangsföreställning, ädelmetall, alkalimetall, anställande, anställd, anställning, anställningsintervju, anställningsnummer, anställningsstopp och anställningsvillig.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord