Nyck i plural

Nyck är ordet.

Plural för nyck är nycker, nyckerna, nyckers och nyckernas.

Vad är plural för nyck?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet nyck. Plural av nyck är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet nyck.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet nyck. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet nyck har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder nyck?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av nyck så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/nyck

Du kan också söka efter nyck direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=nyck

Mer information om ordet nyck:

Ordet nyck består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till nyck:

Nyck har dessa synonymer: infall, påhitt

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet nyck, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på nyck?

Följande ord rimmar med nyck: ryck, tryck, svyck, styck, knyck, dryck, aftryck, uttryck, intryck, avtryck, boktryck, rusdryck, sojadryck, stentryck, pulstryck.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 35 ord som på något sätt liknar ordet nyck Här kommer de tio första: äppelknyckarbyxa, betanyckel, bilnyckel, blocknyckel, bomnyckel, cykelnyckel, dagboksnyckel, dörrnyckel, elementnyckel och husnyckel.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord