Avtryck i plural

Avtryck är ordet.

Plural för avtryck är avtryck, avtrycken, avtrycks och avtryckens.

Vad är plural för avtryck?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet avtryck. Plural av avtryck är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet avtryck.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet avtryck. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet avtryck har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder avtryck?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av avtryck så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/avtryck

Du kan också söka efter avtryck direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=avtryck

Mer information om ordet avtryck:

Ordet avtryck består allt som allt av 7 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 7 bokstäverna är 5, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 4 synonymer inlagda.

Synonymer till avtryck:

Avtryck har dessa synonymer: kopia, märke, prägel, spår

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet avtryck, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på avtryck?

Följande ord rimmar med avtryck: ryck, nyck, tryck, svyck, styck, knyck, dryck, aftryck, uttryck, intryck, boktryck, rusdryck, sojadryck, stentryck, pulstryck.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 5 ord som på något sätt liknar ordet avtryck: avtryckare, fingeravtryck, handavtryck, miljöavtryck och tumavtryck.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord