Kopia i plural

Kopia är ordet.

Plural för kopia är kopior, kopiorna, kopiors och kopiornas.

Vad är plural för kopia?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet kopia. Plural av kopia är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet kopia.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet kopia. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet kopia har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder kopia?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av kopia så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/kopia

Du kan också söka efter kopia direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=kopia

Mer information om ordet kopia:

Ordet kopia består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3. Vi har i vår databas även 9 synonymer inlagda.

Synonymer till kopia:

Kopia har dessa synonymer: avbild, avskrift, avtryck, dubbelgångare, dubblett, duplikat, efterapning, imitation, plagiat

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet kopia, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på kopia?

Följande ord rimmar med kopia: Apia, sepia, Utopia, Olympia, tilapia, blåkopia, fotostatkopia, säkerhetskopia.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 4 ord som på något sätt liknar ordet kopia: blåkopia, fotostatkopia, kopiator och säkerhetskopia.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord