Uttryck i plural

Uttryck är ordet.

Plural för uttryck är uttryck, uttrycken, uttrycks och uttryckens.

Vad är plural för uttryck?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet uttryck. Plural av uttryck är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet uttryck.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet uttryck. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet uttryck har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder uttryck?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av uttryck så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/uttryck

Du kan också söka efter uttryck direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=uttryck

Mer information om ordet uttryck:

Ordet uttryck består allt som allt av 7 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 7 bokstäverna är 5, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 5 synonymer inlagda.

Synonymer till uttryck:

Uttryck har dessa synonymer: benämning, formulering, fras, talesätt, term

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet uttryck, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på uttryck?

Följande ord rimmar med uttryck: ryck, nyck, tryck, svyck, styck, knyck, dryck, aftryck, intryck, avtryck, boktryck, rusdryck, sojadryck, stentryck, pulstryck.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 12 ord som på något sätt liknar ordet uttryck Här kommer de tio första: ansiktsuttryck, genuttryck, kraftuttryck, rotuttryck, tidsuttryck, uttryckande, uttrycklig, uttrycksförmåga, uttrycksfull och uttrycksmedel.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord