Inackorderingsställe i plural

Inackorderingsställe är ordet.

Plural för inackorderingsställe är inackorderingsställen, inackorderingsställena, inackorderingsställens och inackorderingsställenas.

Vad är plural för inackorderingsställe?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet inackorderingsställe. Plural av inackorderingsställe är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet inackorderingsställe.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet inackorderingsställe. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet inackorderingsställe har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder inackorderingsställe?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av inackorderingsställe så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/inackorderingsställe

Du kan också söka efter inackorderingsställe direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=inackorderingsställe

Mer information om ordet inackorderingsställe:

Ordet inackorderingsställe består allt som allt av 20 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 20 bokstäverna är 13, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 7.

Vad rimmar på inackorderingsställe?

Följande ord rimmar med inackorderingsställe: le, ale, bele, fyle, mule, Olle, olle, sele, Ulle, Vale, vale, vele, ylle, arsle, balle.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord