Ism i plural

Ism är ordet.

Plural för ism är ismer, ismerna, ismers och ismernas.

Vad är plural för ism?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet ism. Plural av ism är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet ism.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet ism. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet ism har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder ism?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av ism så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/ism

Du kan också söka efter ism direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=ism

Mer information om ordet ism:

Ordet ism består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på ism?

Följande ord rimmar med ism: deism, teism, ateism, autism, bilism, cynism, danism, egoism, holism, kubism, melism, monism, nazism, nudism, orfism.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 87 ord som på något sätt liknar ordet ism Här kommer de tio första: abolitionism, absolutism, aforism, anakronism, anarkism, anglicism, arkaism, atavism, automorfism och barbarism.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord