Abolitionism i plural

Abolitionism är ordet.

Plural för abolitionism är abolitionismer, abolitionismerna, abolitionismers och abolitionismernas.

Vad är plural för abolitionism?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet abolitionism. Plural av abolitionism är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet abolitionism.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet abolitionism. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet abolitionism har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder abolitionism?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av abolitionism så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/abolitionism

Du kan också söka efter abolitionism direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=abolitionism

Mer information om ordet abolitionism:

Ordet abolitionism består allt som allt av 12 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 12 bokstäverna är 6, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 6.

Vad rimmar på abolitionism?

Följande ord rimmar med abolitionism: ism, deism, teism, ateism, autism, bilism, cynism, danism, egoism, holism, kubism, melism, monism, nazism, nudism.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord