Industriområde i plural

Industriområde är ordet.

Plural för industriområde är industriområden, industriområdena, industriområdens och industriområdenas.

Vad är plural för industriområde?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet industriområde. Plural av industriområde är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet industriområde.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet industriområde. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet industriområde har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder industriområde?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av industriområde så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/industriområde

Du kan också söka efter industriområde direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=industriområde

Mer information om ordet industriområde:

Ordet industriområde består allt som allt av 14 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 14 bokstäverna är 8, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 6.

Vad rimmar på industriområde?

Följande ord rimmar med industriområde: de, ide, ode, Adde, ande, jade, jude, lide, mede, mode, rede, udde, vide, Vide, öde.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord