Intyg i plural

Intyg är ordet.

Plural för intyg är intyg, intygen, intygs och intygens.

Vad är plural för intyg?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet intyg. Plural av intyg är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet intyg.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet intyg. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet intyg har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder intyg?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av intyg så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/intyg

Du kan också söka efter intyg direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=intyg

Mer information om ordet intyg:

Ordet intyg består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till intyg:

Intyg har dessa synonymer: bevis, certifikat

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet intyg, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på intyg?

Följande ord rimmar med intyg: tyg, blyg, otyg, smyg, flyg, dryg, oblyg, betyg, fartyg, sattyg, dumdryg, fanstyg, verktyg, hisstyg, hävtyg.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 2 ord som på något sätt liknar ordet intyg: kapucintyg och läkarintyg.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord