Fartyg i plural

Fartyg är ordet.

Plural för fartyg är fartyg, fartygen, fartygs och fartygens.

Vad är plural för fartyg?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet fartyg. Plural av fartyg är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet fartyg.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet fartyg. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet fartyg har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder fartyg?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av fartyg så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/fartyg

Du kan också söka efter fartyg direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=fartyg

Mer information om ordet fartyg:

Ordet fartyg består allt som allt av 6 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 6 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 3 synonymer inlagda.

Synonymer till fartyg:

Fartyg har dessa synonymer: båt, skepp, skuta

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet fartyg, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på fartyg?

Följande ord rimmar med fartyg: tyg, blyg, otyg, smyg, flyg, dryg, oblyg, intyg, betyg, sattyg, dumdryg, fanstyg, verktyg, hisstyg, hävtyg.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 15 ord som på något sätt liknar ordet fartyg Här kommer de tio första: ångfartyg, ballongfartyg, containerfartyg, fartygsbesättning, fartygsregister, fyrfartyg, handelsfartyg, hangarfartyg, krigsfartyg och kryssningsfartyg.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord