Skepp i plural

Skepp är ordet.

Plural för skepp är skepp, skeppen, skepps och skeppens.

Vad är plural för skepp?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet skepp. Plural av skepp är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet skepp.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet skepp. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet skepp har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder skepp?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av skepp så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/skepp

Du kan också söka efter skepp direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=skepp

Mer information om ordet skepp:

Ordet skepp består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 4 synonymer inlagda.

Synonymer till skepp:

Skepp har dessa synonymer: båt, farkost, fartyg, skuta

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet skepp, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på skepp?

Följande ord rimmar med skepp: jepp, pepp, stepp, grepp, begrepp, ingrepp, angrepp, fyrskepp, mittskepp, tillgrepp, slagskepp, sidoskepp, rymdskepp, luftskepp, förskepp.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 32 ord som på något sätt liknar ordet skepp Här kommer de tio första: flaggskepp, flaskskepp, förskepp, fyrskepp, kungaskepp, långskepp, ledungsskepp, luftskepp, mittskepp och modellskepp.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord