Skuta i plural

Skuta är ordet.

Plural för skuta är skutor, skutorna, skutors och skutornas.

Vad är plural för skuta?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet skuta. Plural av skuta är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet skuta.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet skuta. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet skuta har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder skuta?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av skuta så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/skuta

Du kan också söka efter skuta direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=skuta

Mer information om ordet skuta:

Ordet skuta består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 3 synonymer inlagda.

Synonymer till skuta:

Skuta har dessa synonymer: båt, fartyg, skepp

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet skuta, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på skuta?

Följande ord rimmar med skuta: ta, eta, sta, yta, akta, anta, arta, Asta, avta, beta, bita, bota, byta, data, etta.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 3 ord som på något sätt liknar ordet skuta: diskutabel, fraktskuta och odiskutabel.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord