Båt i plural

Båt är ordet.

Plural för båt är båtar, båtarna, båtars och båtarnas.

Vad är plural för båt?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet båt. Plural av båt är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet båt.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet båt. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet båt har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder båt?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av båt så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/båt

Du kan också söka efter båt direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=båt

Mer information om ordet båt:

Ordet båt består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 7 synonymer inlagda.

Synonymer till båt:

Båt har dessa synonymer: fartyg, färja, jolle, sjöfarkost, skepp, skuta, slup

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet båt, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på båt?

Följande ord rimmar med båt: åt, fåt, kåt, låt, nåt, såt, våt, flåt, gråt, inåt, plåt, ståt, ubåt, utåt, bakåt.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 102 ord som på något sätt liknar ordet båt Här kommer de tio första: absorbator, adiabatisk, akrobat, akrobatisk, albatross, aluminiumbåt, ångbåt, askorbat, atomubåt och bambatant.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord