Akrobat i plural

Akrobat är ordet.

Plural för akrobat är akrobater, akrobaterna, akrobaters och akrobaternas.

Vad är plural för akrobat?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet akrobat. Plural av akrobat är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet akrobat.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet akrobat. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet akrobat har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder akrobat?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av akrobat så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/akrobat

Du kan också söka efter akrobat direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=akrobat

Mer information om ordet akrobat:

Ordet akrobat består allt som allt av 7 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 7 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3.

Vad rimmar på akrobat?

Följande ord rimmar med akrobat: fat, hat, kat, lat, mat, agat, brat, erat, flat, gnat, heat, khat, olat, prat, stat.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 2 ord som på något sätt liknar ordet akrobat: akrobatisk och cirkusakrobat.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord