Mat i plural

Mat är ordet.

Plural för mat är matar, matarna, matars, matarnas, mater, materna, maters och maternas.

Vad är plural för mat?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet mat. Plural av mat är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet mat.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet mat. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet mat har vi i vår databas 8 plural.

Vad betyder mat?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av mat så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/mat

Du kan också söka efter mat direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=mat

Mer information om ordet mat:

Ordet mat består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 10 synonymer inlagda.

Synonymer till mat:

Mat har dessa synonymer: bajskorv, foder, föda, födoämne, kost, krubb, käk, livsmedel, måltid, specerier

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet mat, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på mat?

Följande ord rimmar med mat: fat, hat, kat, lat, agat, brat, erat, flat, gnat, heat, khat, olat, prat, stat, tjat.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 466 ord som på något sätt liknar ordet mat Här kommer de tio första: acklamation, acklimatiserad, acklimatiserande, acklimatisering, affirmation, affirmativ, äggledarinflammation, akromatisk, aluminiumatom och amatör.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord