Fat i plural

Fat är ordet.

Plural för fat är fat, faten, fats och fatens.

Vad är plural för fat?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet fat. Plural av fat är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet fat.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet fat. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet fat har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder fat?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av fat så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/fat

Du kan också söka efter fat direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=fat

Mer information om ordet fat:

Ordet fat består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 3 synonymer inlagda.

Synonymer till fat:

Fat har dessa synonymer: assiett, tallrik, tunna

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet fat, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på fat?

Följande ord rimmar med fat: hat, kat, lat, mat, agat, brat, erat, flat, gnat, heat, khat, olat, prat, stat, tjat.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 98 ord som på något sätt liknar ordet fat Här kommer de tio första: afatiker, afatisk, alifatisk, andefattig, artikelförfattare, askfat, bajonettfattning, barnboksförfattare, befattande och befattning.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord