Flat i plural

Flat är ordet.

Plural för flat är flata.

Vad är plural för flat?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet flat. Plural av flat är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet flat.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet flat. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet flat har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder flat?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av flat så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/flat

Du kan också söka efter flat direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=flat

Mer information om ordet flat:

Ordet flat består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 3 synonymer inlagda.

Synonymer till flat:

Flat har dessa synonymer: apartment, plan, platt

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet flat, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på flat?

Följande ord rimmar med flat: fat, hat, kat, lat, mat, agat, brat, erat, gnat, heat, khat, olat, prat, stat, tjat.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 23 ord som på något sätt liknar ordet flat Här kommer de tio första: deflatering, deflation, deflator, deflatorisk, flåt, fläta, flata, flätad, flätband och flatbottnad.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord