Kat i plural

Kat är ordet.

Plural för kat är katte, kattene, kattes och kattenes.

Vad är plural för kat?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet kat. Plural av kat är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet kat.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet kat. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet kat har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder kat?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av kat så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/kat

Du kan också söka efter kat direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=kat

Mer information om ordet kat:

Ordet kat består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på kat?

Följande ord rimmar med kat: fat, hat, lat, mat, agat, brat, erat, flat, gnat, heat, khat, olat, prat, stat, tjat.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 328 ord som på något sätt liknar ordet kat Här kommer de tio första: A-skatt, abdikation, abekatt, accessionskatalog, advokat, advokatbyrå, advokatorisk, advokatyr, affrikata och åkattraktion.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord