Stat i plural

Stat är ordet.

Plural för stat är stater, staterna, staters och staternas.

Vad är plural för stat?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet stat. Plural av stat är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet stat.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet stat. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet stat har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder stat?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av stat så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/stat

Du kan också söka efter stat direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=stat

Mer information om ordet stat:

Ordet stat består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till stat:

Stat har dessa synonymer: nation

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet stat, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på stat?

Följande ord rimmar med stat: fat, hat, kat, lat, mat, agat, brat, erat, flat, gnat, heat, khat, olat, prat, tjat.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 129 ord som på något sätt liknar ordet stat Här kommer de tio första: aerostat, ändstation, antistatisk, apostat, arbetsstation, återförstatligad, återförstatligande, återvinningsstation, barbareskstat och befolkningstäthet.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord