Abekatt i plural

Abekatt är ordet.

Plural för abekatt är abekattar, abekattarna, abekattars och abekattarnas.

Vad är plural för abekatt?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet abekatt. Plural av abekatt är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet abekatt.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet abekatt. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet abekatt har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder abekatt?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av abekatt så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/abekatt

Du kan också söka efter abekatt direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=abekatt

Mer information om ordet abekatt:

Ordet abekatt består allt som allt av 7 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 7 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3.

Vad rimmar på abekatt?

Följande ord rimmar med abekatt: att, datt, fatt, gatt, hatt, katt, latt, matt, Matt, natt, Natt, patt, ratt, satt, watt.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord