Ubåt i plural

Ubåt är ordet.

Plural för ubåt är ubåtar, ubåtarna, ubåtars och ubåtarnas.

Vad är plural för ubåt?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet ubåt. Plural av ubåt är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet ubåt.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet ubåt. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet ubåt har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder ubåt?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av ubåt så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/ubåt

Du kan också söka efter ubåt direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=ubåt

Mer information om ordet ubåt:

Ordet ubåt består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till ubåt:

Ubåt har dessa synonymer: undervattensbåt

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet ubåt, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på ubåt?

Följande ord rimmar med ubåt: åt, båt, fåt, kåt, låt, nåt, såt, våt, flåt, gråt, inåt, plåt, ståt, utåt, bakåt.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 3 ord som på något sätt liknar ordet ubåt: atomubåt, inkubationstid och inkubator.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord