Plåt i plural

Plåt är ordet.

Plural för plåt är plåtar, plåtarna, plåtars och plåtarnas.

Vad är plural för plåt?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet plåt. Plural av plåt är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet plåt.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet plåt. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet plåt har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder plåt?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av plåt så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/plåt

Du kan också söka efter plåt direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=plåt

Mer information om ordet plåt:

Ordet plåt består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på plåt?

Följande ord rimmar med plåt: åt, båt, fåt, kåt, låt, nåt, såt, våt, flåt, gråt, inåt, ståt, ubåt, utåt, bakåt.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 115 ord som på något sätt liknar ordet plåt Här kommer de tio första: ändhållplats, andraplats, arbetsplats, arbetsplatsolycka, arbetsplatsträff, avrättningsplats, avrättsplats, avstjälpningsplats, badplats och bakplåt.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord