Fåt i plural

Fåt är ordet.

Plural för fåt är fåter, fåterna, fåters och fåternas.

Vad är plural för fåt?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet fåt. Plural av fåt är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet fåt.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet fåt. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet fåt har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder fåt?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av fåt så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/fåt

Du kan också söka efter fåt direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=fåt

Mer information om ordet fåt:

Ordet fåt består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på fåt?

Följande ord rimmar med fåt: åt, båt, kåt, låt, nåt, såt, våt, flåt, gråt, inåt, plåt, ståt, ubåt, utåt, bakåt.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 98 ord som på något sätt liknar ordet fåt Här kommer de tio första: afatiker, afatisk, alifatisk, andefattig, artikelförfattare, askfat, bajonettfattning, barnboksförfattare, befattande och befattning.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord